.:مشاورحقوقی خانواده:.
رسول اکرم‌(ص) فرمود: «وَ مَنِ اتَّخَذَ زَوجَةً فَلْیکرِمْهَا[13]؛ هرکس همسری برگزید، باید وی را تکریم کند».مستدرک الوسائل، ج 14، ص 249، ح16617-2.

ازدواج مجدد 

اگر مردی بدون کسب اجازه از دادگاه و بدون اطلاع همسرش اقدام به ازدواج با زن دیگری نماید (ازدواج موقت) آیا مجازات قانونی برایش وجود دارد؟ همسر این مرد چه شکایتی میتواند بکند؟

 طبق بند 10 م 8 ق حمايت خانواده همسر اين فرد ميبتواند تقاضاي گواهي عدم امكان سارش نمايد در مورد مجازات قانوني به نظر ما فكر نميكنيم عمل شوهر جرم محسوب شود 

_________________

اگر مردی بدون کسب اجازه از دادگاه و بدون اطلاع همسرش اقدام به ازدواج با زن دیگری نماید (ازدواج موقت) آیا مجازات قانونی برایش وجود دارد؟ همسر این مرد چه شکایتی میتواند بکند؟

 شما نيز ميتوانيد از موارد 14 گانه يعني شروط ضمن عقد نيز استفاده فرمائيد جهت مطلقه نمودن خود چنانچه شروط 14 گانه را همسر شما امضا كرده باشد ضمنا در تالار خانواده ازدواج موقت را مطالعه فرمائيد مشروحا پاسخهاي مقتضي داده شده است لازم بذكر است كه برخي از مواد قانون حمايت خانواده نيز ملغي شده است . 

________________________________________

درسال81اختلاف شدیدبازوجه پیدا میشودثمره ازدواج دختری که هماکنون7ساله است زوج قصدطلاق نداردآیامیتوان بدون اخذحکم تمکین وازدواج مجددازدادگاه بدون اینکه طبق بند12عقدنامه حق طلاق برای زوجه محقق شود بصورت موقت ازدواج مجددنمود.لازم بذکراست زوجه پرونده رابطه نامشروع داشته"محکومیتش ثابت ومجازاتش نیزاجراشده است

 با توجه به شرط ضمن عقد ، ازدواج مجدد بدون رضايت همسر ميتواند براي زوجه حق طلاق و استفاده از وكالت ضمن عقد (استفاده از بند12عقدنامه) را ايجاد نمايد مگر اينكه اين ازدواج با مجوز دادگاه باشد.

________________________________________

با سلام

در خصوص ازدواج مجدد مردي كه همسرش با استفاده از حق حبس از وي تمكين نمينمايد و ظاهرا؛ اين عدم تمكين وي نيز موجب نشوز او نميباشد تكليف چيست؟آيا ازدواج مجدد وي حق طلاق را براي زوجه متبادر مينمايد يا خير؟بنظر شما در صورت ايجاد حق طلاق براي زوجه بهترين شيوه براي زوج چيست؟لازم بذكر است چون بازپرداخت اقساط مهريه اغلب مستلزم سالهاي متمادي زمان ميباشد لذا زندگي تجردي كه زوج محكوم به آن گرديده با بسياري از حقوق طبيعي وي در تضاد است آيا قانون در اينمورد چاره اي انديشيده يا خير؟

 بنظر ميرسد ايفاي اين دو حق زوجه (حق حبس و حق استفاده از شرط ضمن عقد) ملازمه اي با هم ندارند و هر يك را مستقلا ميتوان اعمال كرد با اين توضيح كه حق حبس جداي از حق اجراي شرط ضمن عقد است و در صورت ازدواج مجدد زوج هر چند با مجوز دادگاه ، حق حبس زوجه و حق اجراي شرط ضمن عقد ساقط نميشود و مورد قبل (فوق) كه بيان شد مربوط به وضعيت عادي است كه زوجه فارغ از حق حبس و بدون عذر موجه ، از تمكين خودداري ميكند و زوج جز توسل به مجوز دادگاه چاره اي ندارد .

  ________________________________________

زوجه مدت سه سال است که منزل زوج را ترک نموده البته بعلت جرمی که خود مرتکب گردیده بود)حال علیه زوج بجهت ایجاد حق) طلاق برای خود:شکایت ازدواج مجددوترک انفاق طرح نموده است آنهم باادعای ازدواج عادی ودائم.وجهت این ادعاشهودنزد دادیارپرونده آورده است زوج کلیه ادعای زوجه واظهارات شهودراانکارنموده وجهت رد ادعاواظهارات شهودزوجه نیز4مردشناخته شده وموردوثوق نزددادیارمربوطه آورده وادای شهادت نمودندواینکه زوج جدیدا"دادخواست تمکین زوجه راتقدیم کرده که درشورای حل اختلاف درحال رسیدگی است شایان ذکراست حاصل این ازدواج دختری که محصل است و نزد زوج نگهداری میشود.لطفا" راهنمایی نماییدکه زوج جهت رهایی ازاین مخمصه چکاری بایدانجام دهد؟ 

1 - آيا زوج دادنامه ای مبنی بر تمکين زوج در اختيار دارد يا خير در جريان رسيدگی است؟

2 - اگر قبل از دادنامه تمکين بدون اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد دائمی نموده است بلی جرم کيفری و دليلی بر عسر و حرج زوجه می باشد

يعنی هم بايد جرم کيفری خودش را تحمل کند و هم زوجه می تواند طلاق بگيرد

_______________________________________

پرونده تمکین درجریان رسیدگی است وازدواج مجددی صورت نگرفته که جرم باشد آیابصرف ادعاوشهادت شهود زوجه باتوجه به ردشهادت شهودباشهادت شهودمعرفی شده توسط زوج ازدواج مجددباطرح شکایت ازناحیه زوجه قابل اثبات است؟

 خير شهادت لازم نيست شهادت برای زمانی است که نشود با سند و دليل اثبات کرد

نه شما شهاد لازم داریئ نه ايشان اگر مدعی می گويد شما ازدواج کردین خوب این ازدواج بايد جای ثبت شود

شاهد لازم نیست

 مردي كه بدون اجازه زوجه اولش همسر ديگري انتخاب كند حتي اگر به صورت ازدواج موقت نيز باشد قانونگذار به زوجه اين حق را داده است در صورت تمايل به دادگاه مراجعه وبا حفظ حق و حقوق خود را مطلقه نمايدبا اين تو ضيح كه طلاق علي الاصول حق طبيعي مرد است و ماده 1133 قانون مدني ان را بيان نموده واز نظر فقه اسلامي زن حق طلاق بطور طبيعي را ندارد اما بصورت شرط ضمن عقد نكاح ميتواند اين حق را كسب نمايد.البته طبق اصلاحيه مورخ4/9/1381يك تبصره به ماده 1133قانون مدني افزوده شده است كه مطابق اين تبصره زن نيز ميتواند مطابق مواد 1119.1129.1130قانون مدني از دادگاه درخواست طلاق نمايد

شرایط قبول درخواست ازدواج مجدد برای مرد از طرف قاضی چیست؟؟

 در مورد شرايط قبول ازدواج مجدد براي مرد بايستي عرض كنم دادگاه مواقعي كه مردي درخواست ازدواج مجدد ميكند از همسر اول وي دعوت بعمل مي اورد واز اوتحقيق ميكند وپس از احراز عدالت وتمكن مالي زوج وتعيين وظايف پس از ازدواج مجدد نسبت به صدور اجازه ازدواج اقدام مينمايد.

 ياد اور ميشود كه از نظر قانون حمايت خانواده اجازه ازدواج مجدد از سوي دادگاه فقط در موارد ذيل صادر ميشود:

 1-رضايت همسر اول

2-عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظا يف زناشويي

3-عدم تمكين زن از شوهر

4-ابتلا به جنون يا امراض صعب العلاج بنحوي كه دوام زوجيت براي شوهر مخاطره اميز باشد يا فسخ نكاح ممكن نباشد

5-محكوميت به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتريا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت ان بيش از5 سال بازداشت شود

6-ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضري كه تشخيص دادگاه به اساس زندگي خلل وارد اوردوادامه زندگي زناشويي را غير ممكن نمايد

7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به تشخيص دادگاه

8-عقيم ونازا بودن زن

9-غايب مفقودالاثر شدن زن با رعايت ماده1029 قانون

موفق باشيد ارسال در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط محمد حسین جوهر

اسلایدر

دانلود فیلم