.:مشاورحقوقی خانواده:.
رسول اکرم‌(ص) فرمود: «وَ مَنِ اتَّخَذَ زَوجَةً فَلْیکرِمْهَا[13]؛ هرکس همسری برگزید، باید وی را تکریم کند».مستدرک الوسائل، ج 14، ص 249، ح16617-2.

آیا می‌دانید؟

    نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

 

    در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.

    آیا می‌دانید؟

    سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.

    آیا می‌دانید؟

    در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

    آیا می‌دانید؟

    فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

    آیا می‌دانید؟

    فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

    آیا می‌دانید؟

    پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

    آیا می‌دانید؟

    اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

    آیا می‌دانید؟

    مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

    آیا می‌دانید؟

    چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).

    آیا می‌دانید؟

    اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    آیا می‌دانید؟

    شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

    آیا می‌دانید؟

    نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه اثاثیه منزل غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

    آیا می‌دانید؟

    اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

    آیا می‌دانید؟

    در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.

    آیا می‌دانید؟

    نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

    آیا می‌دانید؟

    به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.

    آیا می‌دانید؟

    در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد.

    آیا می‌دانید؟

امکان افزایش مهریه...

آیا امکان افزایش مهریه (اضافه کردن مال غیرمنقول) با استفاده از اقرار در دفتر ثبت اسناد رسمی امکان پذیر است؟ یکی از سردفتران در این مورد گفته است که قبلا امکان افزایش مهریه با اقرار زوج وجود داشت، ولی قانون تغییر کرده است و این کار ممکن نیست. آیا این مسئله صحت دارد؟

همچنان که زوجه می تواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را ببخشد زوج نیز می تواند یا با توافق زوجه، تعهد کند که به هنگام مطالبه توسط زوجه یا طلاق، مبلغ اضافه بر مهر را به زوجه بپردازد و این توافق در حدود ماده 10 قانون مدنی لازم الوفا بوده و قانون درباره موضوع سوال تغییری نداشته است و در اصل قضیه، اختلاف عملی وجود ندارد بلکه بحث نظری و اختلاف نظر از حیث این که مبلغ اضافه شده عنوان مهر می تواند داشته باشد یا عنوان دیگری، اختلاف نظر وجود دارد.

 آیا می دانید؟

اگر خانمی شوهرش فوت کرده باشد و پدر شوهرش قیم بچه های صغیر باشد آیا می تواند مهریه زن را از اجاره مغازه بدهد یا باید از اصل مال بدهد؟ یک هشتم مال زن از مغازه یعنی چه؟

 ه موجب مقررات ماده 1181، جد پدری مانند پدر و در عرض او ولی قهری فرزندان است و عنوان قیم ندارد. مهریه زن از دیون متوفی و متعلق به ترکه است و از ترکه پرداخت می شود. یک هشتم، فرض قانونی و سهم الارث زوجه است با داشتن فرزند که از اموال منقول و بهای اموال غیرمنقول می برد

    آیا می دانید؟

    مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود.

    آیا می‌دانید؟

    عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.

    آیا می‌دانید؟

    مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

    آیا می‌دانید؟

    اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.

    آیا می‌دانید؟

    در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.

    آیا می‌دانید؟

    زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد

    آیا می‌دانید؟

    مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

    آیا می‌دانید؟

    در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

    آیا می‌دانید؟

    دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

    آیا می‌دانید؟

    عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

    آیا می‌دانید؟

    عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

    آیا می‌دانید؟

    به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

    آیا می‌دانید؟

    حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه حضانت توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

    آیا می‌دانید؟

    مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.

    آیا می‌دانید؟

    زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

    آیا می‌دانید؟

    در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

    آیا می‌دانید؟

    تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.

    آیا می‌دانید؟

    در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید.

    آیا می‌دانید؟

    در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.

    آیا می‌دانید؟

    برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا

    آیا می‌دانید؟

    چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

    آیا می‌دانید؟

    در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه

2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان

3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد

4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )

7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.

10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک

11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

    آیا می‌دانید؟

    با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

    آیا می‌دانید؟

    وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن

    آیا می‌دانید؟

    هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.

    آیا می‌دانید؟

    طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

    آیا می‌دانید؟

    طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.

    آیا می‌دانید؟

    هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد

1- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد

2- طلاق زن یائسه

3- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود

    آیا می‌دانید؟

    افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.

    آیا می‌دانید؟

    اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.

    آیا می‌دانید؟

    اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

    آیا می‌دانید؟

    اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.

    آیا می‌دانید؟

    برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.

    آیا می‌دانید؟

    قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.

    آیا می‌دانید؟

    چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

    آیا می‌دانید؟

    درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

    آیا می‌دانید؟

    اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.

    آیا می‌دانید؟

    در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

 آیا می دانید؟

.   . ثبت  ازدواج

 به منظور حفظ كيان خانواده و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامي ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است و چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال  محكوم مي گردد. دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق نيز بر اساس ماده 31 قانون ثبت احوال مكلفند اين وقايع را در دفاتر مربوط ثبت كنند و در شناسنامه زوجين نيز درج و امضا و مهر نمايند و هرگاه مأموران و مسئوليني كه به موجب قانون ثبت احوال وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاه هاي اداري يا انتظامي بر طبق ماده 48 همان قانون تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

 نفقه چیست و به عهده کیست؟

 نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که به موجب ماده  1106 قانون مدنی نفقه عیال به عهده شوهر و به موجب ماده 1199 نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده 1200 نفقه پدر و مادر با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد.

 رعایت حق حضانت طفل

 حضانت از نظر لغوی به معنی پروردن و از نظر اصطلاح حقوقی به مفهوم نگهداری مادی و معنوی طفل است که طبق ماده 1168 قانون مدنی جزء وظایف پدر و مادر است و مطابق با ماده 1175 قانون مذکور طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و علتی که این حق را از ابوین سلب می کند بر اساس ماده 1173 قانون مدنی وقتی است که در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد که در این صورت محکمه برای حضانت طفل تعیین تکلیف می کند.

 احترام به والدین

 در قرآن در آیات زیادی احترام و احسان به پدر و مادر سفارش شده است. به عنوان مثال در آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت خداوند متعال می فرماید: « وَ وَصَینا الاِنسان بِوالِدَیه حُسنا». یعنی ما به انسان درباره پدر و مادرش  سفارش به احسان کردیم. احسان به والدین در ماده 1177 قانون مدنی نیز انعکاس یافته است که طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

 ارسال در تاريخ یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ توسط محمد حسین جوهر

اسلایدر

دانلود فیلم